Pop singer Sugam Pokharel released new song Dashain Tihar before Dashain 2069 Kick off.WatchFull HD below

Song Details
Song: Dashain Tihar
Singer: Sugam Pokharel
Lyrics: Ravi Shrestha
Music: Sugam Pokharel(1MB)
Album: Shilanyas
Direction: s2s(Shreshan)/Visan
Camera: s2s(Shreshan)/Visan Yonjan
Edited: s2s(Shreshan)/Roshan Shrestha
Production: Inline Creation
Audio: Music.com
Inline Creation Presents: